خاک، مواد غذایی و تغذیه مصنوعی گیاهان

خاک، مواد غذایی و تغذیه مصنوعی گیاهان

خاک، مواد غذایی و تغذیه مصنوعی گیاهان اگر روی بسته های بذر گیاهان زینتی یا سبزیجات را مطالعه بفرمایید
به این جمله برخورد میکنید که “این بذر را در هر نوع خاک خوبی میتوان کشت نمود”.
در این جمله دو کلمه “خاک” و “خوب” بکار رفته است که برای هیچکدام از آنها تعریف جامع و مانعی وجود ندارد. ولی…

خاک خوب چیست؟

خاک خوب عبارت است از محیطی که وضعیت ظاهری،
خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آن از این گیاه به آن گیاه متغیر است.
آنچه برای نگهداری کننده یک گیاه آپارتمانی مهم است
که خاک مورد نظر او از نظر شیمیایی مواد غذایی گیاه را تامین نماید
و از نظر فیزیکی بافت آن چنان باشد که ریشه بتواند بهترین توسعه را در آن داشته باشد و آب اضافی خود را خارج نماید.

خاک مخصوص کشت بنسای

اطلاع از نکات زیر مکمل آگاهی شما درباره خاک و چگونگی تغذیه گیاهان خانگی است:

 1. خاک کمپوست که درون بسته های مخصوص در گلفروشی ها به فروش میرسد،
  شامل برگ خشک، کاغذ، مقوا و پوست میوه جات است
  که حدود یک سال بر اثر رطوبت و حرارت حاصله از عمل باکتری ها ، پوسیده شده
  و به عنوان کمپوست یا خاکبرگ یا کود گیاهی در دسترس شما قرار میگیرد.
  از نظر فیزیکی دارای ساختمان بسیار عالی ولی از نظر مواد غذایی فقیر است.
 2. خاک لوم یا لیمونی مخلوطی از خاک رس، شن و مواد عالی است و بطور کلی به خاکی که پس از طغیان رودخانه ها در کناره ی آنها بجا می ماند خاک لوم اطلاق میگردد. این خاک از نظر مواد غذایی غنی و از نظر بافت فیزیکی سنگین تر از کمپوست است.

 3. خاک کوش، به مخلوطی از خاکبرگ و کود دامی و خاک زراعتی
  که حدود یک سال تحت تاثیر رطوبت و حرارت حاصله از فعالیت باکتریها قرار گرفته و پوسیده شود اطلاق میگردد.
 4. کودهای تکمیلی، کودهایی هستند که حاوی عناصر کمیاب غذایی
  مانند آهن و منگنز و روی بوده که همواره با عناصر عمومی ازت و پتاس و فسفر بصورت مایع
  و یا پودر و یا دانه های ریز به عناوین و اسامی مختلف به فروش میرسند.
 5. مواد غذایی مکمل یا مصنوعی را باید طبق دستور سازنده مصرف نمود ،
  اصولا غلظت ۲ در هزار که برابر یک قاشق غذاخوری پودر در ظرف ۴لیتری آب میباشد بهترین غلظت پیشنهادی است.
 6. مواد غذایی مکمل را همیشه در دوران رشد(بهار و تابستان) بصورت محلول و همراه با آب آبیاری به خاک گلدان اضافه نمایی
 7. گلدانهایی که خاک آنها تعویض گردیده تا یک ماه پس از تعویض مواد غذایی
  کافی را در خاک خود دارند و احتیاجی به تغذیه مصنوعی در این مدت نیست.
 8. اصوالا هر دوهفته تا یک ماه یک بار تغذیه مصنوعی در بهار و تابستان برای اکثر گیاهان زینتی کافی است.
 9. هیچ وقت گیاه مریض را تغذیه مصنوعی نکنید.
 10. عدم تغذیه مصنوعی بهتر از تغذیه بیش از اندازه است
  چون ازدیاد املاح در خاک باعث وارد شدن صدمات شدید به ریشه ها میگردد.
 11. گیاهان گلدار در هنگام گل دادن احتیاج بیشتری به تغذیه مصنوعی دارند و در غیر اینصورت گلها ریز و پژمرده میگردند.
 12. رسوبهایی که در زیرگلدانی جمع شده اند همان مواد غذایی خاک گلدان هستند،
  هر چندوقت یکبار آب زیرگلدانی را با کلیه رسوبها به خاک گلدان برگردانید.
 13. از خاکهای معمولی و خاک باغچه به تنهایی بعنوان خاک گلدان استفاده نکنید.
  مخلوطی از خاکبرگ و خاک چمن بهترین خاک است.

اخبار مرتبط