Monthly Archives: مهر ۱۳۹۷

۱۰ گیاه آپارتمانی دائمی

ده گیاه آپارتمانی ابدی اضافه شدن گیاه به دکور خانه شما کیفیت هوا را بهبود می بخشد و یک عنصر زنده طراحی است.گیاهان زیادی برای انتخاب وجود دارد، اما این ده مورد ضد گلوله هستند و با مراقبتی نه چندان پیچیده، سالهای سال خانه های شما را زینت می دهند. ۱) گل گندمی: گیاه عنکبوتی...