0
0

سلام. بنسای هایشون چینی و افرای قرمز پا کوتاه ، پانتتیلا و بنسای ارغوان و بنسای افرا پالماتوم که دارای برگهای رنگی هستند آیا در طول سال همین رنگها هستند یا با تغییر فصول تغییر رنگ میدهند؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا