زهکشی

کاشت گل حسن یوسف Coleus با قلمه

  کاشت گل حسن یوسف Coleus با قلمه  ۱ - یک قلمه از یک گیاه بالغ حسن یوسف (Coleus) جدا کنید و یا آن را از یک فروشگاه خریداری کنید. برای جدا کردن قلمه حسن یوسف ، یک شاخه از آن را انتخاب کنید که نه شکوفه و نه جوانه در نوک آن داشته باشد....