نوردهی گیاهان آپارتمانی

اهمیت و نحوه نور دهی در گیاهان زینتی

اهمیت و نحوه نور دهی در گیاهان زینتی تهیه خاک مناسب ، تنظیم آبیاری و ثابت نگهداشتن درجه حرارت نه تنها مشکل نیست، بلکه به راحتی میتوان نیازهای گیاهان خانگی را در اینگونه موارد رفع نمود. ولی مسئله نور کمی بغرنج و مشکل است بطوری که به جرات میتوان گفت که گیاهان زینتی منازل از...