کاکتوس

آموزش پیوند کاکتوسها

پیوند کاکتوسها کاکتوسها همانند سایر گیاهان با شیوه پیوند زدن نیز تکثیر میگردند. باید دانست تنها شمار کوچکی از گونه های کاکتوس به سبب نداشتن طبقه زاینده اصلی و یا لایه رشد قابل پیوند زدن نیستند. مناسبترین زمان پیوند کاکتوسها از اواخر بهار تا پایان فصل تابستان یعنی هنگام فعالیت رشد گیاه میباشد. در این...

۱۰ گیاه آپارتمانی دائمی

ده گیاه آپارتمانی ابدی اضافه شدن گیاه به دکور خانه شما کیفیت هوا را بهبود می بخشد و یک عنصر زنده طراحی است.گیاهان زیادی برای انتخاب وجود دارد، اما این ده مورد ضد گلوله هستند و با مراقبتی نه چندان پیچیده، سالهای سال خانه های شما را زینت می دهند. ۱) گل گندمی: گیاه عنکبوتی...

نحوه کشت بذر کاکتوس ها

نحوه کشت بذر کاکتوس ها: کشت بذر از محبوب و مطمئنترین روشهای ازدیاد کاکتوسهاست. هرگاه شیوه کاشت و نکات فنی آن رعایت گردد، گیاه بخوبی روییده و رشد خوبی خواهد داشت. همچنین از آنان گیاهان دانه زادی تولید م یشود که قوی و سالم بوده و از افزایش و سرعت رشد مناسبی برخوردار خواهند بود....