cactus grafting

آموزش پیوند کاکتوسها

پیوند کاکتوسها کاکتوسها همانند سایر گیاهان با شیوه پیوند زدن نیز تکثیر میگردند. باید دانست تنها شمار کوچکی از گونه های کاکتوس به سبب نداشتن طبقه زاینده اصلی و یا لایه رشد قابل پیوند زدن نیستند. مناسبترین زمان پیوند کاکتوسها از اواخر بهار تا پایان فصل تابستان یعنی هنگام فعالیت رشد گیاه میباشد. در این...