بذر گیاه بوته آتشین kochia scoparia

در انبار
شناسه محصول : Baz-APA-5

11,900 تومان

تعداد ۲۰
قوه نامیه ۹۵٪
شرکت تولید کننده: پارکسیدز
تولید: ۲۰۲۱