بذر گل شب بو پاکوتاه میکس

در انبار

6,000 تومان

قوه نامیه: ۹۰%

درصد خلوص: ۱۰۰

کشور تولید کننده: هلند

سال تولید : ۲۰۱۸

مقدار: ۱۰ گرم