بذر گیاه تنباکو یا توتون

در انبار
شناسه محصول : baz-87301129

18,700 تومان

قوه نامیه: ۹۰%

سال تولید: ۲۰۲۱

مقدار: ۱۰۰۰ عدد

واریته هابانو